SAYD'dan TÜRSAB Önerisine Tam Destek !

"TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un gündeme getirmiş olduğu Bakanlıklar arası Turizm Koordinasyon Kurulu fikrini benimsiyor ve destekliyoruz.

Turizm Hizmetleri verirken Bakanlıklar arası mevzuat çakışmasına takılan sektörümüz problemlerinin hafifletilmesi gerekmektedir. 

Önerimiz koordinasyon kurulunun belli bakanlıklarla kısıtlı kalmaması tüm bakanlıkları kapsaması yönündedir zira yapmış olduğumuz faaliyetlerde diğer bakanlıkların da mevzuatlarına takıldığımız ve işlerimizi zorlaştıran durumların ortaya çıktığı olmuştur.

Çok güncel olarak özellikle Ulaştırma Bakanlığı ve UKAME mevzuatları ile çakışan faaliyetlerimiz ülkemize prestij kaybettirmenin yanı sıra seyahat acentalarının ticari faaliyetlerinin başında gelen transfer hizmetlerini yapamamasına sebep olmaktadır. Lüks ve özel araç transferleri acentalar adına neredeyse gayri yasal bir hal almıştır. Turizm yatırımcılarının milyonlarca dolar harcayıp hizmete sundukları özel servisleri tamamlayıcı unsur olarak özel transferler sunabilmek neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Geceliği 3.000 $ villaya gelen bir misafiri minibüs veya otobüs ile otele transfer etmek herhalde ancak Türkiye de ortaya çıkan bir durumdur. Bu gibi durumların acilen ortadan kaldırılması için derhal harekete geçilmelidir. 

Bahsi geçen Bakanlıklar arası Turizm Koordinasyon Kurulu'nun özellikle bu noktalarda fayda sağlayacağını düşünüyoruz."